Industriapplikationer

Stålrörsystem för industri

Alvenius FlowMax® kompletta stålrörsystem är oöverträffade i krävande industriella miljöer. Rörsystemet har utvecklats för industrins tuffa krav och är idealiskt i exempelvis fordonsindustrier, processindustrier, pappersbruk, raffinaderier och i kemisk industri.

Se vad vi gjort genom åren – navigera runt bland våra referensobjekt, och kontakta oss så pratar vi lönsamma rörsystem!

Driftsäkra rör med lång hållbarhet

Alvenius FlowMax®-rörsystem levereras med anpassad ytbeläggning som ger maximal livslängd.

Den varmförzinkade ytbeläggingen möjliggör demontering och återmontering. CorroFlo®-beläggning är idealiska där exempelvis surt vatten och aggressiva kemikalier är ett problem.

De flexibla kopplingarna tillåter viss avvinkling samt tar upp vibrationer och temperaturförändringar.

Snabb och enkel montering

Kombinationen av FlowMax®-rörens låga vikt och snabbkopplingen gör systemet extremt lätt att montera och hantera. Ingen svetsning, inga specialverktyg och ingen tidsödande utbildning behövs. 

En eventuell ändring eller komplettering i ett befintligt system går snabbt och ger kort stopptid. 

Lägsta möjliga livscykelkostnad

Alvenius Flowmax®-system ger lägsta möjliga livscykelkostnad genom:

  • Snabbare installation tack vare snabbkopplings-
    systemet
  • Energibesparing eftersom större innerdiameter
    och ytbehandlingen CorroFlo® ger lägre rörsystemsförluster och lågt flödesmotstånd
  • Hög driftsäkerhet och lång hållbarhet

Sök bland produkter ladda ner ritningar och CAD