Brand

Norra Länken – Tunnel under Stockholm

Vägtunneln Norra Länken är ett av norra Europas största vägtunnelsystem, med en sträckning av totalt 13 km.

Alvenius levererade mer än 19 000 meter FlowMax®-rör i dimensionerna Ø 219 x 3,6 mm, Ø 161 x 2 mm, Ø 107 x 2 mm, Ø 60 x 1,8 mm samt kopplingar och tillbehör.
Samtliga rör, kopplingar och rördetaljer är CorroFlo® belagda för maximalt korrosionsskydd.

Tack vara mycket snabba och veckovisa leveranser blev installationstiderna mycket kortare. Kombinationen av låg vikt, produktbredd och tillgänglighet innebär ett flerårigt samarbete mellan Alvenius och Installationsföretaget (C2M/Bravida), liksom kontrakt med flera andra globala projekt.

Fakta:

Dimension: 60 mm, 107 mm, 161 mm, 219 mm
Media: Släckvatten

Öresundstunneln

Öresundstunneln är 4,1 km lång och innehåller fyra körbanor för vägtrafik, två järnvägsspår och en servicetunnel.

Alvenius levererade två CorroFlo®-belagda, FlowMax® rörsystem, som ersatte de tidigare rostfria systemen. CorroFlo®-beläggningen är idealisk i tunnelns tuffa förhållanden, och tester visar att livslängden på oskadade rör är långt över 75 år.

Dessutom klarar rören kraven för den tuffaste korrosivitetsklassningen C5-M (marin miljö). Rörsystemen, 4”-rör för sprinkler- s.k. water mist (vattendimma) har trycktestats för 172 bar, medan det normala arbetstrycket är 120 bar. 8”-rören för brandvatten har testats till 30 bar.

Fakta:

Dimension: 114 mm, 219 mm
Media: Kommunalt vatten

Ringhals Kärnkraftverk

Ringhals Kärnkraftverk producerar en betydande del av Sveriges elförbrukning. Kärnkraftverket är ett av de få i världen som har både kokvatten- och tryckvattenreaktorer.

Alvenius levererade CorroFlo®-belagda FlowMax® rör, som ersatte ett gammalt system.

Viktiga egenskaper i beslutet av Alvenius FlowMax® var systemets höga motståndskraft, långa livslängd, liksom de korta montagetiderna. Tester visar att livslängden på CorroFlo®-belagda rör är långt över 75 år.

Nynas Refining

Nynas Refining är en global leverantör av specialoljor samt en av världens ledande leverantör av högkvalitativ bitumen.

Läget vid Östersjön utanför Nynäshamn påverkar hela raffinaderiet – tufft klimat, hårda vindar, snabba temperatur- och väderförändringar.
Alvenius FlowMax® med CorroFlo®-beläggning ansågs vara det mest lämpliga rörsystemet för både applikationen och de yttre omständigheterna.

Viktiga förutsättningar för valet av FlowMax® var rörsystemets långa livslängd, samt att kopplingarna medger en viss flexibilitet. Tester visar att CorroFlo®-belagda rör klarar kraven för den tuffaste korrosivitetsklassningen C5-M (marin miljö).

Fakta:

Dimension: 168 – 323 mm
Media: Bräckt vatten

Sprinklerrör för brandskydd i centrallager. Eskilstuna, Sverige.

Meca är en av Skandinaviens största leverantörer av biltillbehör, med över 500 000 artiklar i lager.

När det nya centrallagret i Eskilstuna projekterades, var ett effektivt brandskydd en av de högsta prioriteringarna. Centrallagret färdigställdes 2005, med sprinklerrör från Alvenius.

Alvenius levererade stamrör med diametern DN150, DN200 & DN250 och gridrör med dimensionen DN65, DN80 & DN100. Rören levererades obehandlade med rillade ändar och sammanfogades med snabbkopplingar. Totalt installerades 7.400 meter rör.

En mycket stor fördel med Alvenius spiralsvetsade rör i höghållfast stål är att de är väsentligt lättare än traditionella handelstuber. Installationen med Alvenius sprinklerrör sparade nästan 25 ton i totalvikt (40% lättare än motsvarande handelstuber), och hela installationen utfördes av två montörer.

Tack vare den låga vikten gick monteringen snabbare, och med betydligt mindre fysisk påfrestning.

Fakta:

Dimension: 76, 89, 114 , 168, 219, 273 mm
Media: Kommunalt vatten

Sök bland produkter ladda ner ritningar och CAD