Industri

Geotermisk energi. EDC, Filippinerna

En stor del av Filippinernas energiproduktion kommer från ”gröna” energikällor, där den absolut största är geotermisk energi. Man borrar upp till flera kilometer djupa hål för att komma åt varma källor i jordskorpan och därigenom skapa geotermisk kraft.

Vatten- och lufttransport är centrala krav i produktion av geotermisk kraft.
Vatten behövs för att kyla borriggarna under anläggningsfasen, liksom för kyltorn och kondensorer under driftfasen. Vatten ska matas fram, restvatten ska transporteras bort och geotermiska vätskor ska pumpas genom värmeväxlare.

Efter att genom åren provat många olika typer av rörsystem, ex vanliga stålrör med betydligt högre vikt och HDPE-rör som har betydligt mindre innerdiameter och blir spröda vid höga temperaturer har man kommit fram till att Alvenius FlowMax®-rör är de mest fördelaktiga i den här typen av miljö.

Fakta:

Dimension: 152 mm
Media: Vatten, restvatten, geotermiska vätskor och luft

100 km rör för dricksvatten och processvatten. Tirek-Amesmessa Gold Project, Algeria

I början av 2006 togs beslut att öka guldutvinningen i gruvorna Tirek och Amesmessa, Algeriet.

En viktig del i projektet var att förse gruvorna med dricks- och processvatten via en 100 km lång pipeline genom öknen.

Pipeline-lösningen innebar två huvudproblem – brist på kvalificerad arbetskraft för montage, samt korrosivt vatten.

Problemen löstes med Alvenius FlowMax®-rör, som dels är snabbkopplade och enkla att montera, plus att CorroFlo®-beläggningen är motståndskraftig mot korrosion. Samtidigt gav det låga flödesmotståndet i FlowMax®-rören betydande vinster i elförbrukning samt lång och problemfri livslängd.

Fakta:

Rörtyper: Alvenius FlowMax®
Dimensioner: 6# (mer än 100 km rör)
Ytbehandling: CorroFlo®
Media: Korrosivt vatten

Rörsystem för fordonsindustrin

Inom en fordonsindustri hade man länge haft kvalitetsproblem med rörsystem, bland annat korrosion.

De tidigare rören ersattes med ca 10 000 meter FlowMax®-rör i olika dimensioner för kylvatten, brandskydd, processvatten och för tryckluft.

Därmed löste man korrossionsproblemen med FlowMax®-rören och Alvenius är nu godkänd leverantör till fordonsgruppen.

Sök bland produkter ladda ner ritningar och CAD