Tunnel

Rörsystem för tunneldrivning. Crossrail, London, UK.

Crossrail är Europas mest omfattande ingenjörsprojekt, och när tunnelbygget var klart 2018 knöts 37 stationer ihop.

Totalt byggdes 21 km tunnel, och Alvenius levererade 80 km varmförzinkade (HDG) stålrör samt kopplingar, ventiler och anslutningar för att förse tunnelborrmaskiner med tryckluft och vatten.

Kombinationen av maximal pålitlighet vid drift, enkelhet vid installation, produktutbud och tillgänglighet innebar ett treårigt samarbete mellan Alvenius och tunnelkonsortiet.

Fakta:

Rörtyper: K10
Dimensioner: 152 mm
Ytbehandling: Varmförzinkning (HDG)
Media: Tryckluft och vatten för tunnelborrmaskiner

Rörsystem för vatten och luft. Engelska Kanalen.

Eurotunneln mellan Storbritannien och Frankrike är en av världens längsta och mest omfattande tunnelbyggen. Bygget består av tre parallella tunnlar – var och en 52 km lång.

Alvenius levererade mer än 20 000 meter rör i dimensionen ø102x2mm och 45 000 meter rör i dimensionen ø152×2 mm, samt kopplingar och tillbehör. Rör och rördetaljer varmförzinkades (HDG) för maximalt korrosionsskydd.

Tack vara mycket snabb och enkel montering/demontering kunde rör och kopplingar enkelt flyttas och återanvändas under hela anläggningstiden.

Kombinationen av maximal pålitlighet vid drift, enkelhet vid installation, produktutbud och tillgänglighet innebar ett treårigt samarbete mellan Alvenius och tunnelkonsortiet, liksom kontrakt med flera andra globala tunnelprojekt.

Fakta:

Dimension: 102 mm, 152 mm
Media: Vatten och luft

Sök bland produkter ladda ner ritningar och CAD